Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Uppdatering till Kedumsbladet v.22

Fiberprojektet är nu inne i sitt intensivaste slutskede. Imtech började koppla upp nod 2 i Möllentorp mot Telia mitten av april, och kopplade upp ett 40-tal medlemmar 25:e till 28:e april. Samtidigt hade Topfibre fullt upp med att svetsa fibersvansar på husen som hör till nod 9 söder och väster om Arentorp. Nu den sista veckan 19:e till 26:e maj kopplas över 100 medlemmar in till nod 9 som ligger vid föreningshuset. Samtidigt svetsar Topfibre fibersvansar på husen i Arentorp, Kedumsholm och Brotorp som hör till nod 10.

Inkopplingen till nod 10 blir tyvärr framflyttad två veckor. Det beror bl.a på en informationsmiss från Varanet till Topfibre om inkopplingsdatum av nod 9 och 10. Därför har nu Topfibre svårt att hinna med, då dom samtidigt ska blåsa fiber ute på slätten. Det var bara tur att jag råkade prata om inkopplingsdatum när jag stannade till när dom arbetade vid vägen.

Telia har tyvärr tappat en del medlemmar. Det började med fyra stycken tillhörande nod 2, sedan var det ca. tio som Imtech inte fick några koder till när dom skulle börja med nod 9. Då såg jag den gemensamma nämnaren i det kompletterande inskick vi gjorde till Telia den 28:e februari. Det var ingen på Telia som hade läst av detta och fört vidare.

Detta berör även några medlemmar tillhörande nod 10, som vi arbetar på att lösa innan inkoppling. Dessa missade medlemmar härrör sig i huvdsak från att vi inte fick in alla anslutningsavtal mot Telia, det papret som man skulle kryssa i om man ville ansluta till Telia nu, eller senare. Vi skickade påminelser och ringde runt och frågade en del, för att fånga upp så många som möjligt och det var bl.a dessa som vi skickade in 28:e februari.

Det förs nu en tät dialog både via mejl och telefon mellan föreningen, Telia, och Imtech, för att lösa alla problem.

För övrigt ska vi göra några kompletterande inmätningar på några ställen med Metria och elföreningen, var slangen går i marken. Metria hjälper oss också med dokumentationen till vägverket kring alla vägtryckningar. Sedan återstår en hel del administration och slutbesiktningar.

Kent Andersson Vara Sv. Fiber.

Publicerad: tisdag 27 maj 2014