Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Uppdatering v.8

I Arentorp är asfaltsgrävningen med stamleden klart längs
Storegårdsvägen till Parkvägen. Det finns en bit kvar som ska fräsas
i asfalten på Stationsvägen.

Just nu håller Kronvall Entreprenad på att gräva i landet från södra
änden Bangårdsvägen och bakom husen där på Kedumsvägen. Sedan är det något arbete kvar kring Villavägen, "Lilla stan" / Skol området, några ihopgrävningar runt korset till Vara-, Helås, Kedumsvägen - och en tryckning under Kedumsvägen.

Ut i lantsbygden har fiberblåsningen varit igång nu i nästan tre veckor.
Stamledningarna är inblåsta, samt fibern till nästan alla medlemmars
fastigheter östra om Arentorp. Sedan vill de fortsätt och blåsa in till
medlemmarna i Arentorp. Vi ber alla att gräva färdig till huset och
montera kopplingsdosan OMGÅENDE
, enligt instruktionerna (se pdf). Om någon inte hinner med i tid är det risk för att deras hus kommer att hoppas över, och det kan vara några månader innan de jobbar i vårt område igen!

Om någon behöver hjälp att montera kopplingsdosan till huset, har
Karlbergs El möjligheten att hjälpa till. Ring Anders på 0512-130 80.

Kronvall Entreprenad kan fortfarande hjälpa till med framgrävning till
huset, telefon: 070 539 04 60. Om någon har ringt dit tidigare men
forfarande väntar, ring igen och påminn honom!

Publicerad: torsdag 20 februari 2014

Uppdatering i Kedumsbladet nr 1 2014

Publicerad i Kedumsbladet NR 1 2014Rapport om fibernätet
fiberspår i Arentorp
Om mildvädret håller i sig beräknas grävningsarbetet i samhället vara klart inom några veckor. Det mesta på östra sidan av Kedumsvägen är klart så när som kommunstammen som Valdemars fräser ner i Storegårdsvägen. Den fräsningen fungerar bäst i tjäle, då rullstenarna ligger stilla och klyvs i stället för att följa med fräständerna och fastna under asfalten och ideligen köra stopp på maskinen.

Nu är det ca 20-30 cm tjäle i gatorna och 0-10 cm tjäle i trädgårdarna beroende på snötäcke. Så om bara vädret är tjänligt börjar grävningen utmed Bangårdsvägen, på baksidan av dess trädgårdar.

Blåsningen av fibern är också igång. Företaget Topfibre AB började blåsningen av vårt område i Eling, mot Lunden och Korsmaden. Hittills har det arbetet flutit på bra och bara två gånger hittills har man varit tvungen att gräva om för att ta bort stopp i kabeln.
Allt eftersom fiberblåsningen blir klar kommer ett nytt arbetslag och fixar svetsningen i skåpen på utsidan av husen.

Företaget Imtech (fd Elteknik AB) har fått uppdraget att göra den sista kopplingen på insidan av huset. De har med sig mediakonverter och den apparatur som föreningen står för. Berörda husägare kommer att bli kontaktade för att komma överens om en tid som passar.
Man kan också, om man vill, få hjälp att koppla in TV, dator o telefon, mot en extra kostnad.

Nu är det också klart att Kvänums Energi har fått uppdraget av VaraNet att sköta drift och underhåll av nätet.

- Felanmälan ska alltid göras till Telia som sedan kontaktar Kvänums Energi.

Dagen för att fibernätet kan ”tändas upp” närmar sig alltså!

Ett klargörande angående fakturan som skickats ut till alla medlemmer i december: Föreningen har skrivit på ett avtal med VaraNet, att de kommer att sköta allt underhållning av föreningens fibernät. Kostnaden är 500 kr per medlem per år i 3 år. För momstekniska anledningar måste vi fakturera denna till medlemmer, men den totalsumman ska ingå i det taket på max. 18000 kr per medlemmer som var bestämt på årsmötet ifjol.

Uppgiftslämnare Kent Andersson, ordf i SVIBER

Publicerad: fredag 07 februari 2014