Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Protokoll för styrelsemöte #33 den 2013-08-14

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen
- Samrådsgruppen uppgår i den vanliga paraplyorganisationen.
- Nästa möte för paraplyorg hålls den 23 september.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Överskottsmaterial från fiberdragningen ska lämnas tillbaka till VaraNet så slipper vi betala för det.
- Vi får åka ut själva och lägga i lecakulor i kopplingsnodernas skåp.
- Stamledningen är dragen via vårt område fram till Vedum Östra.
- Vi håller på med märkningen på kopplingsskåpen för snart är det dags för blåsning av fibern.
- Valdemar har en fräsmaskin för dragning av fiber i asfaltsvägar. Mötet beslutade att vi anlitar Valdemar för dragningen av fiber i Arentorp.
- Elföreningen i Vara är intresserad av att samordna fräsning i gatorna Arentorp med oss. Vi håller ett möte med dem.
- Elföreningen i Vara vill använda våra kopplingskåp för att dra fiber till sina transformatorstationer. Mötet beslutade att tillåta dem att göra det eftersom vi bedömer att föreningen kan ha god nytta av ett samarbete med dem i framtiden.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Blåsningen av fiber kan ev bli av redan i september i vårt område. Vi måste skynda på medlemmarna så att de gräver in slangen till husen och monterar kopplingsboxarna före 1:a september. (se föregående nyhetspost den 16:e augusti)
- Telias Play+ ingår i grundavtalet.
- Priset för en extra TV-box ska vara 495 kr och inget annat som Telia säger.
- Det finns några markavtal som inte är klara än. Johan pratar med markägare i Korsmaden.

Övriga frågor
- Priset för nytillkommande medlemmar blir medlemsinsatsen (15 - 18 000 kr) + alla kostnader för indragning av fibern i linje med vad som beslutats inom paraplyorg.

Publicerad: tisdag 27 augusti 2013

Protokoll för styrelsemöte #32 den 2013-06-27

Ursäkta dröjsmålet. Vi har haft semester! MVH Mark, hemsidesansvarig

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Intek (fd El-Teknik) skall koppla in fibern i husen.
- Blåsning i vårt område kommer att börja i oktober enligt ny prognos.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Fiberdragningen är nästan klar i Ennerdalen. Allt flyter på men nu är det 2 veckors grävstopp.
- För Arentorp gäller att vi lägger ned fibern och kommunen betalar oss för stamledningen.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Områdesansvariga ska dela ut kopplingsdosorna som monteras på utsidan av huset.
- Ett infoblad kommer med kopplingsdosan om hur den ska monteras. Klicka för pdf kopia (275 KB).sydvästra vara fiber,  anslutning av fiber till huset
Vi har även fått ett par exempelbilder klicka för pdf (513 KB)

Ekonomin
- Avtal om nyttjanderätt har gått ut till medlemmarna i samband med fakturering 2.
- Vi har fått ett tjugotal nya medlemmar och är nu ca 220.

Kommunikation med medlemmarna/Hemsidan
- Vi behöver ha ett formulär på hemsidan där folk kan anmäla överlåtelse av medlemsskap.

Övriga frågor
Fråga: Vad händer om en medlem begär utträde efter att grävningen till hans fastighet är klar men innan den är aktiverad?
Svar: Medlemmen måste sälja vidare avtalet till nästa ägare för att få tillbaka sina pengar.

Publicerad: tisdag 06 augusti 2013