Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Kallelse till årsstämma

SYDVÄSTRA VARA FIBER EK. FÖRENING kallar till FÖRENINGSSTÄMMA

Måndagen den 29 april kl 19.00 i Arentorps Föreningshus

Medlemmar i Sydvästra Vara Fiber Ek. Förening välkomnas till ordinarie föreningsstämma, se dagordning här.

Vi bjuder på fika efter stämman och kommer därefter att hålla ett informationsmöte/frågestund om nuläget, tidsplan, avtal mm samt att:

Telia kommer medverka och informera om deras tjänsteutbud med olika kanaler och vilka paket som kommer att erbjudas oss mm.

Publicerad: söndag 14 april 2013

Sammanfattning Styrelsemöte #27 den 2013-03-19

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Förhandlingen med Telia pågår fortfarande. Det upplägget som diskuteras innebär att vi får 100/100 Mbit/s, mellanutbudet av TV-kanaler samt telefoni för ca 300 kr/mån.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Vi har nu grävt knappt 2 mil ledning men står nu still pga tjälen.
- Nästa område att gräva är i Önum. Vi slipper dock gräva från reningsverket i Vara till kopplingspunkten mot Vedum Östra. Varanet gräver den biten och vi får gräva våra stickspår ifrån ledningen.
- Ansökan om vår grävning under E20 göras nu.

Övriga frågor
- Enligt stadgarna ska årsmötet hållas före april månads utgång. Kallelsen ska strax skickas till medlemmer (för att hålla ner konstnader blir det per e-post för de medlemmer som har adresser).

Publicerad: måndag 01 april 2013