Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sammanfattning Styrelsemöte #26 den 2013-02-19

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Telia blir sannolikt vår tjänsteleverantör. Det upplägg som diskuteras nu innebär att vi får 100/100 Mbit/s, mellanutbudet av TV-kanaler samt telefoni. De kommer ut på ett medlemsmöte och berättar om sina erbjudanden.
- Telia kommer formellt att teckna avtal med varje förening separat. Avtalet blir på 5 år. De kommer att fakturera föreningarna som fakturerar medlemmarna.
- Telia gör ett funktionstest hos varje kund när fibern är indragen för att säkerställa att förbindelsen fungerar.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Vi har nu grävt från Föreningshuset i Arentorp till Stallberg och ned mot Tumleberg via Torpa. 2 grävmaskiner och en spadgubbe jobbar 5 dagar i veckan. Hittills har vi grävt 8850 m till en kostnad av 11,40 kr/m.

Övriga frågor
- Avtalet med Nossebro Energi om Tumleberg höll inte för hushållen där vill inte ansluta sig enligt den överenskomna uppdelningen. Vi och Nossebro Energi kommer istället att hålla ett möte för att ge hushållen information så att de kan välja medlemskap själva.

Publicerad: lördag 02 mars 2013