Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Från arbetsmötet den 15:e december

Arentorp samhället
Vi kommer att ha ett möte innan jul med Varanet, tekniska kontoret på kommunen, samt gräventreprenörerna inför byggstart i Arentorp samhället.

Byggstart beräknas börja efter julhelgerna, och alla tillstånd till vägtryckningar i Arentorp är nu klara.

Angående de sträckor som ska gå igenom trädgårdar. Entreprenören som ska utföra detta jobbar med små smidiga maskiner för att minimera skador / markåterställning. De gräver ett spår, ungefär 10-20cm bredd. Maskinerna tål lite tjäle i marken, och med hänsyn till markskador anses en del tjäle även som en fördel.

Som diskuterat tidigare, föreningen är ansvarig för framgrävning till tomtgränsen. I samhället däremot, måste vi försöka minimera asfaltsgrävning i de platser där det finns ett bra alternativ. För vissa medlemmer kommer vi därför att gräva en liten sträcka i trädgården.

Medlemmar kommer att kunna prata med entreprenören kring framgrävning till huset (till egen kostnad) för intresserade.

Publicerad: söndag 15 december 2013

Från styrelsemötet den 8:e december

Arentorp samhället
Nu har vi kommit till överens med tekniskavdelningen på kommunen angående planeringen för att gräva in fiberslangarna i Arentorp samhället. Vi har också ett preliminärt avtal med en gräventreprenör vilken specialiserar i att gräva i tätorter. Vi har ett arbetsmöte den 15:e december för att kolla alla detaljer, och kommer kunna ge en yttreligare uppdatering efter dess.

Fiberinblåsningen i landsbygden
Vi vill be om ursäkt för att datumet för fiberinblåsningen i landsbygden har ändrats några gångar. Vi försöker informera er det bästa vi kan, efter den informationen som vi får från leverantören. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll har detta tyvärr ändrats några gånger. Vi är besvikna att det har blivit så, men jobbar på och ska lösa det snarast möjligt.

Publicerad: måndag 09 december 2013

Uppdatering

Publicerad i Kedumsbladet NR 4 2013

SVIBER –Sydvästra Vara Fiber Ekonomisk förenings styrelse och medarbetare jobbar på för att vi ska få snabb och säker internetuppkoppling.

SVIBER är indelat i tre områden; Östra delen, Västra delen och Arentorp. I detta sammanhang räknas ”Lillestan”, området mellan skolan och föreningshuset, till Västra delen. Där kommer grävning / ledningsdragningen att göras nu i november.

Under v 47 beräknas det sista grävningsarbetet för övriga landsbygdsområdet bli klart. Det som återstår är tryckning under vägar på 12 ställen. Detta arbete har försenats pga att vägverket slarvat bort ansökan som skickades in i början av sommaren. Nu när en ny ansökan skickats in och fått klartecken, är det sista arbetet igång.

När allt grävarbete är gjort kommer fiberblåsningen att starta i slutet av november. Man börjar i östra delen, för att fortsätta i den västra.

När all ledningsdragning och fiberblåsning är klar återstår Telias arbete att koppla in alla abonnenter. I dagsläget beräknas det vara klart i februari för områdena Östra och Västra delen. Det är då vi kan börja surfa riktigt snabbt.

Arentorps samhälle då?
Där pågår förhandlingar med Vara kommun och med entreprenörer som kan gräva i gator och trädgårdar. I planeringen beräknas samhället vara klart framåt sommaren. Men det beror ju på hur vintern blir med tjäle och snö.

Är du inte medlem än?
Så länge inte fibern är blåst kan nya medlemmar ansluta sig till SVIBER för grundkostnaden, som i nuläget är 15 000 kr.
Om man vill ansluta sig efter det blir kostnaden en annan. Förutom grundkostnaden blir det en extra anslutningskostnad på 5000 och självkostnad för grävning från huset fram till närmaste kopplingsskåp. Dessutom kan anslutning till telias abonnemang endast göras en gång i halvåret.

Uppgiftslämnare Kent Andersson, ordf i SVIBER

Publicerad: fredag 06 december 2013