Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Protokoll för styrelsemöte #34 den 2013-10-01

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Paraplyorganisationen kommer att ta fram riktlinjer för hur företag och fastighetsägare ska få ansluta sig. ByNet vill se hur vår lösning ser ut. Vi ska inventera vilka företag som kan vara med inom vårt område.
- Vedum Östra är i full drift.
- Blåsningen av fibern börjar den 7 oktober i vårt område.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning
- Vi håller ett arbetsmöte om ledningsdragningen i Arentorp den 2 oktober.
- Var kan vi lagra materielen till Arentorp? Kontakta Kent Andersson om ni kan hjälpa till.
- Vi har grävt fram till ett par nytillkomna medlemmar.
- Vi ska anlita Vara Energi eller Kvänum Energi om någon ber oss märka ut var vår fiber går.

Administrationsgruppen / Områden / Markavtal / Medlemsavtal
- Vi går igenom markavtalen för att stämma av om några saknas. Vi håller ett arbetsmöte ang detta den 6 oktober och preliminärt den 20 oktober igen.
- Uppmärkningen av vilka ledningar som går till vilka fastigheter är klar till 99%.

Publicerad: måndag 14 oktober 2013