Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Bild över anslutningen av fiber till huset

Vi har fått en bild över hur anslutningen av fiber till varje hus kommer att se ut. Klicka på bilden för att få en PDF kopia (275 KB).
sydvästra vara fiber,  anslutning av fiber till huset

Publicerad: söndag 27 januari 2013

Sammanfattning Styrelsemöte #25 den 2013-01-13

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Inget nytt. Nästa paraplymöte den 2013-01-14.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Grävningen vid reningsverket har ej påbörjats ännu.
- Ansökningar till Vägverket om borrning under väg tar numera upp till 20 dagar att behandla vilket vi måste tänka på när vi planerar vår grävning.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Vi får två medlemmar från Ryda Link på andra sidan Getån som ligger bättre till för oss.
- Vi har fått förfrågan om vi vill släppa ett antal medlemmar på gränsen till Vedum Västra. Det verkar inte vara en bra idé eftersom vi gräver i närheten.
- Markavtalen i område 1-2 börjar bli klara.

Övriga frågor
- Ett möte med Nossebro Energi har hållits. Vi har avtalat så att Tumleberg tillhör dem men att vi får medlemmar som bor på vår sida om Tumleberg så det innebär ungefär plus/minus noll netto.

Publicerad: lördag 26 januari 2013