Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sammanfattning Styrelsemöte #18 den 2012-08-15

Vi har börjat gå igenom dragningen av fibern för att se hur den berör respektive markägare. Anders Leijer och Tomas Ljungsberg tar nu vid och gör klart arbetet till månadsskiftet augusti – september.

Dagsverkarna borde lämpligen administreras av de områdesansvariga.

Ett möte med de områdesansvariga hålls onsdagen den 29 augusti kl 19 i Arentorps föreningshus.

Paraplyorganisationen - Den 23 augusti håller paraplyorg ett infomöte om kommunikationsoperatör-upphandlingen.

Extrastämma - Den förestående extrastämman flyttas till den 12 september kl 19 i Arentorps föreningshus.

Publicerad: måndag 20 augusti 2012