Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sammanfattning Styrelsemöte #24 den 2012-11-25

Paraplyorganisationen/ Samverkansgruppen (Varanet)
- Det lutar åt att Telia blir KO men inget är färdigt.

Entreprenadgruppen/ Ledningsdragning
- Grävningen i Vedum Västra och Östra pågår. De kan dock ej bli påkopåplade på nätet innan vi har dragit fibern från Vara ner till dem.
- Vi måste göra vissa extragrävningar för att koppla upp oss mot VaraNet vid reningsverket och vid Arentorp mot RydaLink.
- 2 personer behöver anlitas för att genomföra vår egen grävning, en för den fysiska ledningsdragningen och en för att hantera dokumentationen kring grävarbetet. Håkan och Roland Evertsson är förslag. Kent kan hjälpa till med materialtransporter.
- Vi diskuterar om vi ska ha reservkapacatitet för framtida behov och i så fall hur mycket.
- Vi ska skicka in en ansökan till grävning under Nossebrovägen snart.
- Anders Lilja har beställt markeringspinnar av Kedners såg.
- Vi behöver ett avtal med Korsmaden angående delad grävning med deras vatten-/avloppsprojekt.

Administrationsgruppen/ Områden/ Markavtal/ Medlemsavtal
- Markägarna i område 1 och 2 har fått markavtal till påskrift.
- Tomas, Linus på VaraNet och Hasse på byNet ska ha ett möte med Nossebro Energi om Tumleberg.
- Måste man köpa tjänster fr.o.m. att fiberdragningen är klar? Anders Lilja kollar.

Publicerad: tisdag 04 december 2012