Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Sista chansenbrevVi började förra veckan med att skicka ut ett sista-chansenbrev till dom i området som har inte anmält sig eller som tackade nej förut.

Det har redan börjat att ramla in Nya anmälnmingar pga detta. Det går fortfarande att anmäla sig via hemsidan eller kontakta någon av oss i styrelsen för anmälan eller frågor mm.

Publicerad: tisdag 23 oktober 2012

Svar på några frågor från anslutningsavtalet

1. Frågor har uppkommit avseende anslutningsavtalets § 3 där det står att kalkylerade anläggningskostnaden vid byggstart max får uppgå till 30000 kr. Vår föreningen har kalkylerat att anläggningskostnaden hamnar mellan 15000-18000 kr. Extrastämman beslutade att medlemsinsatsen skall uppgå till 18000 kr och betalning sker enligt betalplanen vilket är det som gäller. Endast en extrastämma kan besluta om höjning eller sänkning av medlemsinsatsen.

2. Fråga angående anslutningsavtalets § 15 angående att resp anläggningsägare skall bidra med 2 arbetsdagar har detta diskuterats i styrelsen och då det inom kalkylen ryms ersättningar för inhyrd arbetskraft istället eget arbete samt att det uppkommit oklarheter beträffande arbetsgivansvar, ansvarsförsäkringar mm överväger styrelsen i dagsläget att inte utkräva dessa arbetsdagar av medlemmarna. För flertalet medlemmar kan det av olika skäl vara svårt att ta ledigt från arbetet eller fysiskt kunna vara behjälplig. Beslut fattas innan byggstart.

3. Angående anslutning från tomtgräns till egna huset så tillhandahåller föreningen slang och el anslutningslåda som monteras på utsidan av husväggen samt en fördelningslåda som ska sitta på insidan till resp medlem. Medlemmen svarar för nedgrävning av fiberslangen samt montering av lådorna samt genomgöring genom husvägg. Det kommer på hemsidan att finnas telefonnummer till några olika entreprenörer som kan hjälpa dom som behöver maskinell grävhjälp. Slangen bör ligga på ett djup på minst 30 cm, helst 50-60 cm.

Publicerad: söndag 14 oktober 2012

Grävning på gång i Vedum

Nu har fibergrävningen kommit igång i Vedum, så ni kan se hur det ser ut i praktiken.

Publicerad: söndag 14 oktober 2012

Sammanfattning Styrelsemöte #22 den 2012-10-07

Paraplyorganisationen/Samverkansgruppen
(Varanet)

- Skarvboxarna ska sitta utanpå husen, minst 50 cm över marken. Montering av skarvboxarna upphandlas av föreningen liksom blåsningen av fiber.
- GPS-inmätning av fibern är upphandlad av Varanet och kostar 1,90 kr/meter (mindre än budgeterade). Vi kör med samma upplägg för våra stickspår.
- Problem i markavtalet upptäckts i Vedum. Det ska omformuleras.
- Förhandlingarna med tjänsteleverantörerna Telia och AllTele pågår fortfarande.
- Eventuellt kommer paraplyorg anvisa en metod att räkna ut vad medlemmar som ansluter sig i efterhand ska betala.

Entreprenadgruppen/Ledningsdragning

- Nedplöjningen av fiber utförs nu i Vedum. Anders har varit med, och gjort några video på hur det ser ut i praktiken (se på hemsidan).

Administrationsgruppen/Områden/Markavtal/Medlemsavtal

- Vår egen fiberdragning baseras på alla fastighetsägare som anmält intresse (gröna prickar på kartan).
- När fiberdragningen ritas in på kartan försöker vi gå i vägkanter så mycket som möjligt. Det gör att vi behöver färre markavtal med markägare men fler med vägföreningar.
- Vi har skickat ut avtal till 200 medlemmar. 115 har redan svarat och fakturerats de första 10.000 kronorna. I mitten på oktober skickar vi ut påminnelser till de som inte svarat.
- Vi ska skicka ut ett sista-chansen-brev till de fastighetsägare som tackat nej tidigare och de som inte svarat.

Publicerad: lördag 13 oktober 2012