Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Viktig information

-Nytt tjänsteavtal med Telia
Samtliga fiberföreningar som samverkar i kommunen har tecknat ett nytt tjänsteavtal med nuvarande leverantör Telia. Avtalet gäller under tiden 191001-240930 med samma tjänster som tidigare fast ett snabbare bredband, 250/100 Mbit.

-Ny utrustning från Telia
Föreningen har nu fått ny utrustning från Telia, mediakonverter, router och TV-box för att få den snabbare hastigheten samt modernare utrustning.
Denna utrustning finns att hämta och kvitteras ut på Gradgatan 2 i Vara (på 2:a våning på baksidan av Reklamhuset hos Redovisningskonsulterna i Skaraborg AB) följande tider:
 
Utlämningsdagar:
LÖRDAGEN DEN 14 SEPTEMBER MELLAN 9:00-13:00
ONSDAGEN DEN 18 SEPTEMBER MELLAN 16:00-21:00

-Nytt nyttjandeavtal med fiberföreningen
I samband med utlämnandet skall nytt nyttjanderättsavtal tecknas av medlemmarna och fiberföreningen. Kostnaden per månad blir 349 kr.
Om någon medlem ej önskar använda de nya tjänsterna fr o m 191001 skall uppsägning av nuvarande tjänster göras senast 190920 till föreningen per post eller via hemsidans kontaktsida och utrustningen återlämnas till fiberföreningen.

För Sydvästra Vara Fiber Ek För
Kent Andersson, ordf - 070-3081223
Tomas Ljungsberg, kassör - 070-6936894

Publicerad: onsdag 04 september 2019