Senaste Sviber nyheter

Nyhetsarkivet

Nyheter

Artikel till kedumsbladet nr.2 2015

Den 27:e april hade vi årsmöte i fiberföreningen. Vi berättade för ett trettiotal medlemmar om året som gått och vad vi håller på med nu. En del frågor kom upp, bl.a om vi skulle kunna erbjuda autogiro till dom som önskar. Vi har kommit fram till att det skulle bli allt för dyrt och komplicerat för att hantera kanske högst hundra inbetalningar varje kvartal.

Den 9:e april byttes det vandaliserade kopplingsskåpet i Vedum ut mot en nedgrävd brunn. Avbrottet varade bara några timmar då dom svetsade alla stamfiber först.

Sedan var det någon vecka som några av de populäraste TV-kanalerna plötsligt byttes ut av Telia, för att förhandlingarna med ett TV-bolag hade brutit samman. Men eftersom båda parter är väldigt stora, så insåg man snabbt att det var mycket bättre att komma överens, så efter någon vecka så var det ju som vanligt igen.

Det som återstår att ta tag i nu är att få ordning på alla kartor. Kvänum energi har fått inmätningarna som gjordes med GPS, på ett USB-minne. Det har pågått ett digert arbete med att få in filerna i deras system. Vi ska lusläsa kartorna för att se att allting stämmer, och sedan skicka ut karta och markavtal till varje markägare som vi berör.

Om ni funderar på att nyansluta, eller aktivera framgrävd fiber, så hör av er till oss. Nästa omgång aktiveras / avaktiveras i september.

Kent Andersson

Publicerad: lördag 23 maj 2015